תנ"ך/תאריכים שיש לזכור לבחינה

תאריכים שיש לזכור אותם ואת משמעותם עריכה

כל התאריכים הם מלפני הספירה. (על פי משרד החינוך).

תאריך נושא
950 סיום בניית הבית ע"י שלמה המלך
928 פילוג הממלכה המאוחדת ליהודה ולישראל
721-722 חורבן ממלכת ישראל בידי מלך אשור
701 מסע סנחריב ליהודה והמצור על ירושלים
621-622 הרפורמה של יאשיהו
597 גלות יהויכין והאצולה מיהודה לבבל
586 חורבן ירושלים והמקדש וגלות יהודה לבבל ע"י נבוכדנאצר-סוף תקופת בית ראשון
538 הצהרת כורש