Blender 3D ממתחיל למתקדם/אוצר מילים

באנגלית יש מילים אשר אי אפשר לתרגם אותם לגמרי.
דף זה נועד להסביר בפשטות את אותם המושגים.

#A

רשימת מושגים

עריכה
  1. Frame או בעיברית פריים - מושג יסוד של סרטים. פריים זאת תמונה המייצגת סצינה בנקודת זמן מסויימת. בדרך כלל שניה אחת מכילה 24 פריימים.
  2. סצינה - אוסף של פריימים ברצף נקודות זמן (המסודרות לפי הסדר) כשהשינויים בניהם יוצרים את האשליה של תנועה וקובעים את סוג הסצינה: תנועה, דוממת או מצגת.
  3. מצגת -סצינה בעלת שינויים חדים בין הפריימים מצד אחד וללא שינוי מצד שני.
  4. Key Frame - נקודות המידע בפריימים השונים (הם בעצם מייצגים את השינויים בסצינה).