Blender 3D ממתחיל למתקדם/אנימציה בסיסית

בשיעורים הבאים אנו נלמד את היסודות הבסיסיים של אנימציה. בין השאר, ננסה להבין מה זה מסך ה-IPO וכיצד משתמשים בו.