Blender 3D ממתחיל למתקדם/הפעלה במערכת הפעלה ספציפית


הפרק הקודם:
ציוד לא סטנדרטי
הפעלה במערכות הפעלה ספציפיות.
תרגילים
הפרק הבא:
ממשק המשתמש של בלנדר


המדריך הזה מחסה נושאי ממשקי משתמש שהם ספציפיים למערכת ההפעלה או חלון מנהלים. קרא את היחידה שעוסקת במערכת ההפעלה שלך, אה יכול לדלג על השאר.

Microsoft windows

עריכה

שתי דרכים להפעיל את בלנדר

עריכה

בלנדר מצריך קונסול בשביל להציג הודעות שגיאה, אם אתה מפעיל את תוכנת הבלנדר על ידי האייקון, שני חלונות יופיעו: ממשק המשתמש הגרפי וגם חלון קונסול. סגירה של כל חלון יסגרו את בלנדר. החלונות הללו בלתי ניתנים להפרדה בשורת המשימות בגרסאות ווינדווס לפני Windows 7, מה שמוביל לבלבול. גם, פתיחה בדרך זו לא מאפשרת שום דרך להעביר פרמטרים לבלנדר.

פתיחת בלנדר משורת הפקודה היא עבודה קשה יותר, אבל אפשר להתגבר על כך בדרך הבא:

  1. התחל > הפעלה (Start > Run)
  2. הכנס cmd
  3. הכנס cd c:\Program Files\Blender Foundation\Blender
  4. הכנס blender

עריכה: לבלנדר 2.6 אין את הבעיה הזאת, הוא מחביא את חלון הקונסול בברירת המחדל. אתה יכול להראות זאת בעזרת לחיצה על Help > Toggle system console.

מקשים דביקים

עריכה

לחיצה על SHIFT חמש פעמים ברצף מפעילה את מקשים דביקים (StickyKeys), אופציה זמינה שמשנה את תפקוד המחשב לגבי המקשים Shift, Ctrl ו-Alt. אם תיבת דו-שיח מקשים-דביקים מופיעה, תוכל ללחוץ על "ביטול"/ "לא" (תלוי בגרסת מערכת ההפעלה) בכפתור העכבר השמאלי.

אם אתה לא משתמש באופצייה הזו אתה יכול לבטל את המקשים הדביקים.

1. התחל > לוח בקרה (Start > control panel) 2. לחיצה כפולה על נוחות גישה (Accessibilty Options) 3. לחיצה על לשונית מקלדת. 4. בשביל כל אופצייה של מקשים דביקים, סינון קלידים.

במחשבי Windows 7 ומעלה, ניתן ללחוץ על הקישור שמופיע בתיבת הדו-שיח "מקשים דביקים".

<שאר מערכות ההפעלה לא תורגמו, וכמו כן לא תורגם המשך ההסבר על Windows (משום שנושאים אלה לא כ"כ רלוונטים למשתמש הישראלי הממוצע). הדף באנגלית>

GNU+Linux

עריכה

Mac OS X

עריכה
הפרק הקודם:
ציוד לא סטנדרטי
הפעלה במערכות הפעלה ספציפיות.
תרגילים
הפרק הבא:
ממשק המשתמש של בלנדר