Blender 3D ממתחיל למתקדם/חלון המאפיינים


הפרק הקודם:
עדיפויות המשתמש של החלונות
חלון המאפיינים
תרגילים
הפרק הבא:
חלון התצוגה


נכון לגרסת בלנדר 2.57

חלון המאפיינים זה היכן שאתה תמצה את הכי הרבה אפשרויות שבלנדר מאפשר עם אובייקטים וחומרים, אנימציות, רינדורים וכך עלאה. כאן גם השטח שאתה תראה את השינויים הגדולים מגרסאות קודמות של בלנדר (פעם זה היה נקרא חלון הכפתורים). בתקווה שאתה תסכים שהסידור החדש הופך את זה להרבה יותר קל ומהיר למצוא דברים!

בכותרת של חלון המאפיינים, אתה תראה שורה של כפתורים שנראים כך: הסמלים הממשיים ישתנו מאוד בהסתמך על הסוגים של האובייקטים הנבחרים בחלון ה-3D. גם בסידור ברירת המחדל, חלון המאפיינים יהיה גם צר מדי כדי לראות השורה השלמה, בכל חלון אתה יכול או להרחיבו, או לגלול את כפתור העכבר האמצעי כאשר המצביע על שורת הכפתורים כדי לגלול את השורה. כל אחד מהכפתורים האלו נותן לך גישה להקשר שונה, או יחידת משנה של הגדרות המאפיינים. בניגוד לגרסאות ישנות של בלנדר, אין עוד "הקשרי משנה" - שום כפתורים נוספים לא יופיע בכותרת כאשר אתה לוחץ על אחד מהם. בזמנים, השורה יכולה לא להופיע אלא אם כן הגדלת את רוחב החלון. ובכן, בלנדר חשב על זה ופתר זאת כבר. אתה יכול גם ללחוץ כפתור ...

ההקשר (Context)

עריכה

הקשר רינדור (Render Contex)  

עריכה

כאן נמצאים ההגדרות ששולטים על רינדור של תמונות סופיות: איזה שכבות לרנדר, באיזו באיכות להשתמש, פורמט התוצר, ביצוע, עמוד עיבוד, וכו'.

הקשר סצנה (Scene Context) 

עריכה

כאן יש כמה הגדרות בשביל שימוש להצגת תצוגה מקדימה של הסצנה על המסך, ובוחר איזו מצלמה תשומש לרינדור.

קשר עולם (Word Context)  

עריכה

כאן יש הגדרות שאומרות באיזה סביבה המודל ירונדר: רקע שמיים כחול, ערפל והגדרות כוכבים, הארת הסביבה וכו'.

הקשר אובייקט (Object Context)  

עריכה

כאן ההגדרות שמוחלות על כל סוגי האובייקטים: טרנספורמציות כלליות, משימות לשכבות, קיבוץ וכו'. ההגדרות מופיעות פה (וכל שינוי יוצר) החלה של האובייקט האחרון שנבחר. זה גם התיבה בשביל הקשרי האובייטים הספציפיים הבאים.

הקשר אילוצי אובייקטים (Object Constraints Context)  

עריכה

כאן ההגדרות שמגבילות את התנועה של האובייקטים בשביל האנימציה. ההגבלות יכולות להיות גם קשורות לתנועה של אובייטים אחרים במגון דרכים.

הקשר משתני אובייקט (Object Modifiers Context)  

עריכה

כאן ההגדות להחלת משתנים להנדסת האובייקט. שימו לב שמנורות, מצלמות ואובייקטים ריקים לא יכולים לקבל משתנה.

הקשר מידע האובייקט (Object Data Context) 

עריכה

כאן אתה תמצא את ההגדרות באופן ספציפי בנוגע לסוג האובייקט: סבכה קודקודים groupings, פונט הטקסט, הגדרות המנורה, הגדרות המצלמה, וכל הדברים האלו. זה מוראה באייקון, שמשתנה בנוגע לסוג האובייקט הנבחר.

הקשר חומר (Material Context) 

עריכה

הגדרות החומר בשביל אובייקט שולט באיך האובייקט נראה: הצבע שלו, אם שטח הפנים שלו מבריק או לא, איך השקיפות שלו, וכך הלאה.

הקשר מרקם (Texture Context) 

עריכה

הגדרות המרקם קובעות את הדפוס הספציפי ששובר את האחידות שך הופעת החומרים: הדפוס הזה יכול לשנות את האפקט של החומר, או לתת לזה שטח פנים מחוספס, או משנה את זה בדרכים אחרות.

הקשר חלקיקים (Particles Context)  

עריכה

אובייקט יכול להיות מוגדר כמוציא חלקיקים, כמו עשן, להבה או ניצוצים. אבל התפישה של "חלקיקים" (וכבסיס אלגוריטמים) גם כוללים את היצירה של שיער או פרווה.

הקשר פיסיקה (Phusics Context)  

עריכה

כאן אתה תמצא את ההגדרות ששולטות איך האובייקט מגיב לגירויים כמו אובייקטים בעולם האמיתי: אם הוא מתנהג כמו גוף קשיח ששומר על הצורה שלו אבל יכול להתנגש מסביב, אריג, משהו רק כמו וילון, או נוזל זורם.

לאן הדברם הישנים הולכים?

עריכה

<פסקה זו מדברת על גרסאות ישנות של בלנדר, ניתן לתרגמה מין העמוד באנגלית.>


הפרק הקודם:
עדיפויות המשתמש של החלונות
חלון הכפתורים
תרגילים
הפרק הבא:
חלון התצוגה