Blender 3D ממתחיל למתקדם/מה בלנדר יכול לעשות


הפרק הקודם:
לדעת לפני שמתחילים
מה בלנדר יכולה לעשות
תרגילים
הפרק הבא:
הנדסת המרחב


בפרק זה, תלמדו מה בלנדר עושה, גם במובן של התוצר (תמונות) וגם במובן של התהליך (מידול בתלת מימד).

בלנדר היא תוכנה חופשית ליצירת גרפיקה בשלשה מימדים (3D), כולל תמונות דוממות, משחקים וסרטים.

בעוד שהתוצר הסופי של רוב הפרוייקטים בבלנדר היא תמונה דו מימדית, התמונות קרויות "תלת מימד" מכיוון שהן מראות אשלייה של עומק. במילים אחרות, מי שמביט בתמונה יכול בקלות להגיד איזה חלקים קרובים יותר ואיזה רחוקים יותר.

דוגמה

עריכה

הנה תמונה ריאליסטית שנוצרה בבלנדר.

"בית בודד", by Mayqel

התבוננו במבנה בעיון.

  • בגלל שצלע הגבעה חרושת העצים מעורפלת, נראה שצלע הגבעה היא מאחורי המבנה.
  • הזווית שבה הקצה העליון והקצה התחתון של הקיר הקדמי של הבית מתקרבים לכיוון בסיס העץ מאפשרת לכם לקבוע את הזווית בין הקיר הקדמי ונקודת המבט שלכם.
  • המוח שלכם מתרגם חלקים כהים של הקיר כצללים, מאפשר לכם להעריך מאיפה האור מגיע, למרות שהשמש מחוץ למסגרת של התמונה.

למרות שניתן ליצור אשליית עומק כזו בעזרת תוכנת גרפיקה דו מימדית (או אפילו מברשת צבע!), בלנדר מספקת דרך הרבה יותר קלה.

סביר להניח שהבית הבודד מעולם לא היה קיים מחוץ לראשו של האומן. במקום לבנות אתר צילום גדול על חלקה כפרית בגרמניה, לחכות לתאורה המתאימה ולצלם, האומן בנה סצנה שלמה בעולם תלת מימדי וירטואלי- שכולו נמצא בתוך מחשב. היא או הוא השתמשו בבלנדר כדי לרנדר (render) את הסצנה (להמיר אותה לתמונה דו מימדית). אתם יכולים לראות עוד מה בלנדר יכולה לעשות ב http://archive.blender.org/features-gallery/gallery/

צעדים בתהליך המידול

עריכה

בגרפיקות מחשב תלת מימדיות, מודל הוא גרסה מופשטת של עצם או סצנה שמתאימה לרינדור. מידול הוא התהליך של יצירת מודלים.

יצירת סצנת התלת מימד כמו סצנת ה"בית בודד" דורשת:

  1. מידול עצם (Object modeling) - יצירה ממוחשבת של כלל העצמים בסצנה, כגון ציפורים, עצים והבית, בשלושה מימדים.
  2. גוון (shading) - קביעת צבע ומרקם לכל עצם.
  3. תאורה - תיאור העוצמה, הצבע, הכיוון וכו' של כל אחד ממקורות האור.

אם "בית בודד" היה סרט, היו צעדים נוספים של הנפשת (animating) הסצנה, כלומר תיאור של איך היא משתנה עם הזמן:

  1. הכנה לשימוש (Rigging)- תיאור איך חלקים של יצור, כמו כנפיים של ציפור, יכולים לזוז ביחס לחלקים אחרים.
  2. הצגה (Rosing) - עריכת התנוחות של העצמים והאיברים שלהם בסצנת התלת מימד בכל זמן.

לבסוף, יש לרנדר (render) את הסצנה, ולהפוך אותה ממודל תלת מימדי לתמונה או לסרט (שגם הוא למעשה מהווה רצף של תמונות). פעולה זאת מתבצעת על ידי המחשב, לאחר כל הפעולות הקודמות.

ניתן להשתמש בבלנדר לביצוע כל אחד מהשלבים האלו.

ראו גם

עריכה


הפרק הקודם:
לדעת לפני שמתחילים
מה בלנדר יכולה לעשות
תרגילים
הפרק הבא:
הנדסת המרחב