Blender 3D ממתחיל למתקדם/מנוע המשחק של בלנדר

לבלנדר יש מנוע מיוחד ליצירת משחקים תלת מימדיים בצורה פשוטה ביותר, כשרוב החישובים והפעולות מבוצעות בצורה אוטומטית. עליכם רק לתת את ההוראות למה יקרה מתי ואיך כל עצם יגיב לעצם אחר. הבעיה היחידה היא שכל החישובים הללו עלולים לצרוך משאבי מערכת כבדים.
בהצלחה