Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי קיצור אותיות

1. בניגוד לשיטה האנגלית אני רק הכתוב את המקש לדוגמא:
אם בשיטה האנגלית כותבים AKEY דהיינו "מקש A "
אני הכתוב רק "A" ולא מקשA (אני חושב שהם משתמשים בשיטה ההיא בגלל שיש בשפה האנגלית הרבה שימושים באותיות בודדות והם רצו למנוע בילבול, למזלינו אין את הבעיה הזאת בעיברית)
2. כפי שתראו, בבלנדר יש לאותו מקש מספר רב של שימושים (הכל תלוי במיקום של העכבר) לכן תראו מספר רב של חזרות על אותו מקש אך אם תוצאות שונות.
3. יתכן שיש לי חוסרים, לכן מי שיכול להוסיף/לתקן מוזמן לעשות זאת