Blender 3D ממתחיל למתקדם/שאלות ועצות

תערכו דף זה כדי להציג שאלות או כדי לענות לשאלות של אנשים אחרים כמו כן כדי לתת עצות שאתם חושבים שיקלו על משתמשים חדשים. ההרה: *ודאו שקראתם את המדריך השלם (רצוי את הגירסה המלאה באנגלית) לפני שאתם שאולים שאלות.