Blender 3D ממתחיל למתקדם/שימוש במרקמים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
הכל על מרקמים בבלנדר במדריך Texture, הרבה אנשים מצאו זאת עדיין קשה לתפוס את המושג מאחורי מערכת המרקמים והחלת מרקמים.

ישנם כמה שיעורים מבריקים על מרקמים באינטרנט, אני באופן אישי אוהב את Texturing for Dummies מאת לאי ואן דר ביל. זה חינם (כמו בירה חינמית, לא כמו דיבור חינמי כמו בספר הזה), כך שאתה יכול להוריד את זה ולקרוא את זה עכשיו, כדי להרויח הכי הרבה מן השיעור הזה. אנחנו הולכים לראות איך להכיל את מושג המרקם עם מערכת המרקמים של בלנדר. אני יסביר זאת בעזרת שימוש בתמונת מרקם ומרקמים פרוצדורליים, אבל תהיה מודע לעובדה שמערכת המרקמים היא מורכבת למדי, וכמה מיפויים נוספים נוצרו עם שימוש בכמה מרקמים בבת אחת.

אם אתה מוכן באמת בתוך מרקם אתה צריך ללמוד איך לUV Map, אין דרך קיצור.

מיפוי צבע

עריכה
 
תמונה 1א: תמונה שמוחלת כמרקם למשטח. לחץ להורדה

זהו סוג המיפוי הבסיס ביותר. אתה יכול להשתמש בתמונה במרקם פרוצדורלי כדי לשנות את הצבע של החומר.

שימוש בתמונת מרקם:

 • צור חומר על אובייקט כלשהו.
 • בחלון המאפיינים בחר בהקשר הטקסטורות, לחץ על New הגדר את הסוג המרקם כImage or Movie, תחת Image לחץ Open בחר את התמונה מתוך הקבצים ולחץ Open Image.
 • תיבת הבדיקה color תחת Influse משתמשת במידע ה-RGB של התמונה כדי לשנות את הצבע של החומר.
 • ערך הסליידר של Color מושל בסכום הערבוב של המרקם, ערך שלילי ייתן צבע נגטיבי.
 • אם אתה מבטל את הבחירה בתיבת הבחירה Color הצבע של המרקם לא ישפיע על החומר. אך תוכל שהעוצמה שלו תשפיע. בעזרת בחירת intersity


 
צבע ועוצמה? מה לעזאזל?

הערה: הקטע הבא תורגם מן הגרסה האנגלית בדף [Textures]. והיה ניסיון להעביר אותה לגרסה חדשה, מאחר מהתרגם עצמו לא הבין על מה מדובר, הקטע עלול להיות משובש. אם אתם חושבים שאתם מבינים, אנא תרמו לויקיספר וערכו אותו.

תמונת מרקם (ומרקמים אחרים גם כן) יכולים לספק שני סוגים שונים של ערכים:

 1. מידע צבעי RGB.
 2. מידע אלפא.

עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על כמה תסריטים שונים:

 • אם לתמונה אין שום ערוץ אלפא ואתה
  • לא מפעיל Alpha הכל קל - המרקם מספק רק מידע על צבעי-RGB. ערך העוצמה אז מחושב אוטומטית אם צריך.
  • מפעיל Alpha המרקם מאפשר שום ערך עוצמה וזה לא מחושב. אם עכשיו אתה מפעיל No RGB ערך העוצמה מחושב שוב ממידע הצבעים. כך שאו שאתה משתמש Alpha וNo RGB או שום אחד משניים.
  • מפעיל Calc Alpha המרקם מאפשר חישוב אוטומטי של ערכי העוצמה. עכשיו No RGB לא משפיע.


מיפוי פיזור (Diffusemap)

עריכה
 
תמונה 2א: הגדרות מיפוי פיזור עם טוח קטן (0.2)

מיפוי פיזור משנה את הערך של פיזור אור על החומר החזרה\בליעה. זה נשלט בעזרת שינוי ההחזרה (reflectity)