Blender 3D ממתחיל למתקדם/תיעוד

לדף הבית: Blender 3D ממתחיל למתקדם

ברשת האינטרנט ניתן למצוא כמויות נכבדות של תיעוד אודות בלנדר - מרביתן באנגלית. להלן כמה קישורים שימושיים:

ספרים עריכה

  • הספר הרשמי - התיעוד הרשמי של בלנדר. כולל קישורים להורדה, או קניה, של המדריך הרשמי של בלנדר.
  • בויקיספר האנגלי - ספר ויקי נוסף, בתהליכי כתיבה.

מדריכים עריכה


גלריות עריכה

מודלים עריכה

מודלי בלנדר שונים להורדה


לדף הבית: Blender 3D ממתחיל למתקדם