ספרייה היא אוסף של פונקציות המשמשות את המתכנת על מנת שיוכל לבצע פעולות גם בלי לממש אותם.

מרחבי שם (name space) זהו בעצם כלי שמאפשר להקל על התוכנה על ידי כך שלא נייבא את כל הספרה <iostream> אלא רק את החלקים שאנו צריכים.

כל ספרייה מחולקת למרחבי שם רבים לדוגמת הספרייה <iostream> שאחד ממרחבי השם שלה הוא std שבו השתמשנו עד עכשיו.

בתחילת התוכנית עלינו ליבא מחלקות באמצעות "include" כפי שהוזכר בעמוד 2 "שלום עולם!" בצורה הבאה:

#include <iostream> 
int main()
{
.
.
.
}

וכאשר נגדיר בצורה הזאת לפני שנשתמש בקלט ופלט נצטרך להוסיף לפני ::std כך:

#include <iostream> 
int main()
{
std::cout<<"hello world";
return 0;
}

על מנת שלא נצטרך לכתוב כל פעם מחדש ::std וכדי שלא נצטרך לייבא את כל הספרייה <iostream> אנו נשתמש במרחב שם.

על מנת לייבא מרחב שם לתוכנית שלנו נשתמש בפונקציה using ובשם המרחב שברצוננו לייבא.

פקודות הקלט והפלט ורוב הפקודות הבסיסיות שאנו משתמשים בהם נמצאים במרחב השם std שנמצא בתוך הספרייה <iostream>.

כדי ליבא את std נרשום כך:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"hello world";
return 0;
}

יש לשים לב לאחר שייבאנו את std הוא זמין לכל התוכנה.

עם זאת אפשר לייבא את std או מרחבי שמות אחרים רק לפונקציות או למחלקות ספציפיות ובמקרה כזה לא תהיה אפשרות להשתמש באותו מרחב שם מחוץ לפונקציה או למחלקה.

הפרק הקודם:
תבניות
מרחבי שם הפרק הבא:
חריגות