שכבות מגדירים על ידי המאפיין z-index.

אופן השימוש:

 z-index: num;

ה num מייצג את מספר השכבה. ככל שלאלמנט יש מספר יותר גבוה הוא יופיע לפני אלמנטים עם מספר יותר נמוך. ניתן להשתמש גם במספרים שלילים.

לדוגמא:

<html>
<body>
<p style="z-index: 0;">
פסקה בשכבה מספר 0
</p>
<p style="z-index: 1;">
פסקה בשכבה מספר 1
</p>
</body>
</html>
הפרק הקודם:
רקעים
שכבות הפרק הבא:
גבולות