ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


DHTML או HTML דינמי, Dynamic HTML, אינה שפה תיקנית אלא אוסף של טכניקות קיימות ליצירת עמודי ווב דינמיים. DHTML משלב מספר שפות, ועל אף שמו המסקרן והמעורר תקוות, הוא אינו מהווה שלב נוסף בתכנות ווב.

השפות המרכיבות את DHTML:

  • HTML
  • CSS - גיליונות סגנון מדורגים
  • JavaScript או VBScript (או אפילו צירוף של שניהם יחד)