התנאי IF (פקודת תנאי) נועד להציב תנאי כלשהו ובמקרה שהתנאי מתקיים הוא מבצע את הפקודות שהוגדרו. כמעט בכול תוכנית שנכתוב נצטרך להשתמש בתנאי if לדוגמה תנאי if פשוטים:

  • אם המספר יותר גדול מחמש הדפס "המספר יותר גדול מחמש" אם לא הדפס "המספר קטן מחמש"
  • אם המספר ראשוני הדפס "המספר ראשוני" אם לא הדפס "המספר לא ראשוני"
  • אם המספר הוא מספר אי זוגי תוסיף לערך שלו אחד.

אלה היו רק דוגמאות פשוטות, הדברים שניתן לעשות עם פקודות תנאי הם אינסופיות כמעט.

תחביר

כעיקרון התבנית היא כזו:


הערך בעריכה כרגע, בקרוב יושלם

הפרק הקודם: התנאי if הפרק הבא:
לולאות תרגילים פונקציות