גרדיאנט GIMP
הזזה
קיצוץ

שימוש בסיסי עריכה

  מקש קיצור: M

כלי זה משמש להזזת שכבות, אזורי בחירה, קווים מנחים, ונתיבים. הוא שימושי כאשר רוצים "לסדר מחדש" ובמהירות תמונות מורכבות, כיוון שבמצב ברירת המחדל שלו, הזזה חפשית, הוא מזיז כל אובייקט שמצביעים עליו (המסוג שאליו הוא מכוון), ולא רק את האובייקט הפעיל. לפרטים ראה החלפת מצב. להזזת אובייקט יש להצביע עליו, ללחוץ ולהחזיק עכבר שמאלי, לגרור את האובייקט למקום הרצוי ולשחרר את כפתור העכבר.

בתפריט הכלי שני כפתורי רדיו:

  • הזזה (Move) - מגדיר מה יהיה האובייקט המוזז (שכבה, אזור בחירה או נתיב).
  • החלפת מצב - משמש למעבר בין הזזה חופשית להזזה ממוקדת.

הזזה עריכה

כפי שנאמר למעלה, כאן ניתן להדגים מה יהיה האובייקט המוזז:

שכבות עריכה

כלי ההזזה הוא האופציה הנוחה ביותר להזזת שכבות. במצב ברירת המחדל שלו מוגדר להזזת שכבות, במצב הזזה חופשית. להזזה - הצבע על שכבה או מקבץ שכבות, לחץ עכבר שמאלי והזז את השכבה למקום הרצוי. במצב זה ניתן להזיז גם קוים מנחים (קווי רשת). כאשר הכלי מצוי במצב הזזה ממוקדת, יזיז רק את השכבה או מקבץ השכבות הפעיל. ניתן לשנות שכבה פעילה, לקבץ שכבות וכו' ב דיאלוג השכבות .

אזורי בחירה עריכה

מזיז קווי מתאר של אזורי בחירה, ללא התוכן. עבור אפשרות זו ההזזה היא תמיד ממוקדת.

נתיבים עריכה

בדומה לשכבות, מזיז נתיב או מקבץ נתיבים. ניתן להזיז נתיבים גם ע"י כלי סימון הנתיב. ניתן להחליף את הנתיב הפעיל ב דיאלוג הנתיבים

החלפת מצב עריכה

בהזזה חופשית ניתן לבחור כל אובייקט מהסוג שהוגדר ב"הזזה" ע"י הצבעה עליו עם הסמן, ואילו בהזזה ממוקדת האובייקט שיוזז הוא תמיד האובייקט הפעיל. מקש Shift מהפך (toggles) בין שני המצבים הללו.

גרדיאנט GIMP
הזזה
קיצוץ