Gimp is Not Photoshop

עריכה

במרחב שבין תכנה חפשית (כמו Freedom) לבין מוצר קינייני, קורים הרבה דברים, אך החשיבות המרובה ביותר של שניהם היא בלי ספק היכלת של משתמשים להפיק מהם תועלת. והתועלת של תכנה היא בקבלת מידע והיכלת לערוך אותו לפי צרכי המשתמש. תוכן ויזואלי רב מיוצר כיום ע"י פוטושופ ונגזרותיו, ומנוייד בין משתמשים בקבצים בפורמטים טבעיים שלו. גימפ, בצורת ברירת המחדל שלו יודע לקחת קובץ שיוצר בפוטושופ ולבצע עליו פעולות רבות. אף על פי כן, קיימים הבדלים מסויימים שמהווים "פינות אפלות" בידע הכולל של משתמש מנוסה של אחת התוכנות לגבי הצורה שבה יש לייצא או לקבל קובץ מתוכנה אחר לאחרת. כמובן, התשובה כמעט תמיד נמצאת בגוגל. אך היא לעיתים קרובות באנגלית, ולפעמים לוקח כמה דקות למצוא את הפתרון הנכון.

בדף זה נרכז בגרסה הבאה של הספר, ובעזרת הקוראים שירגישו צורך לתרום מנסיונם האישי פירוט מסודר ככל האפשר ותמציתי של עניינים מרכזיים בעבודה על קבצים מיובאים מתכנה אחרת, ופתרונות אפשריים.

נושאים ידועים:

  • דרגות שקיפות
  • שכבות וקטוריות
  • תיקיות שכבות
  • שכבות וקטוריות
  • ייבוא מלל מפוטושופ לגימפ ועריכתו.
  • תמיכה במודלים שונים של צבע