Google SketchUp/גופים

גופיםעריכה

כדי לעשות גופים צריך להשתמש בכלי מיוחד שיוצר עובי לצורה   בפרקים הבאים נלמד איך לעשות כל גוף בתוכנה Google SketchUp

נתחיל עם הגוף קוביה