Google SketchUp/פירמידה

פירמידה מרובעת עריכה

יוצרים ריבוע אחר כך יוצרים קווים מוצלבים ככה  

יורדים עם כלי הorbit   ויורדים לתנוחה בה רואים את הריבוע בתלת-מימד.

אחר כך לוקחים את כלי ההזזה   ומושכים את הקודקוד האמצעי של הצלבה ומושכים כלפי מעלה.   (שימו לב: כשאתם מושכים כלפי מעלה בדקו שיש קו מקווקו כחול)

תוצאה: נוצר לנו פירמידה מרובעת

אתם מתקדמים מהר הגיע הזמן ליצור את הגוף חרוט


הפרק הקודם:
גליל
פירמידה הפרק הבא:
חרוט