Google SketchUp/צורות

ציור המרובעעריכה

קודם כל, יש להיכנס לתוכנה לפי איך שלמדנו בהכנה את התצוגה ניתן להקטין באמצעות גילגול הגלגלת לאחור או כפי שלמדנו בעזרת איקון הזכוכית מגדלת. יש להקליק על האיקון שעליו מצויר ריבוע. לאחר מכן, לוחצים איפשהו על לוח העבודה, וקובעים את גודל הריבוע ע"י הזזת העכבר ועוזבים כאשר מגיעים לגודל הרצוי.

תוצאה: ריבוע נראה על המשטח.

ציור עיגולעריכה

יוצרים עיגול, כמו שיוצרים ריבוע. השינוי, הוא שלוחצים על האיקון אם הציור של עיגול.