Google SketchUp/קבלת מודלים

קבלת מודליםעריכה

כאשר אנו רוצים לקבל מודל שקשה לנו לעשות אותו משתמשים ב"קבלת מודלים".

אז בואו אסביר:

כאשר נכנסים ל-Sketchup רואים בסרגל כלים את הכפתור הזה  .

   חלק זה של הספר הינו קצרמר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולערוך אותו.