Google SketchUp/תיבה

תיבהעריכה

כדי ליצור תיבה צריך ליצור מלבן (אני עשיתי 2.00m, 1.00m) ואחר כך לוקחים את כלי העובי וגוררים את הפאה של המלבן כלפי מעלה וכותבים את הגובה של התיבה שרוצים.

יפה הגיע הזמן ללמוד על הגוף גליל