Groovy/מספרים ופעולות

מספרים (Numbers)

עריכה

ב־Groovy יש טיפוסים למשתנים מספריים כמו ב־Java והם: int,‏ float,‏ double,‏ long,‏ short ו־byte.

בנוסף Groovy תומך בצורה מובנית במחלקות BigInteger ו־BigDecimal

ביטויים (Expressions)

עריכה

ביטויים הם בעצם הפעולות שאנחנו עושים עם המספרים.
הפעולות גם הן כמו ב־Java והן: חיבור (+), חיסור (-), כפל (* ולא X), חילוק (/ ולא :), ופעולת המודולו שמחזירה את השארית של תוצאת החילוק של שתי המספרים שעליהם הפעלנו אותה (%).


 

כדאי לדעת:

כאשר עומדים על מילה המסומנת בקו תחתון לכמה שניות יופיע הסבר על המילה.
   חלק זה של הספר הינו קצרמר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולערוך אותו.- מספרים ופעולות -