על הפניה לתו באופן כללי

עריכה

בפרק איסורים חשובים! למדנו על תווים שאסור לכתוב ב-HTML, ובנוסף לכך יש תווים שאי אפשר לכתוב ישירות במסמך כמו הסימן ©. לשם כך המוצאו הפניות לתווים. יש שתי סוגים הפניות:

  • הפניה על פי קוד יוניקוד
  • הפניה על פי שם

הפניה מספרית לתו מתייחסת לתו על ידי קוד היוניקוד שלו, ומשתמש בפורמט הבא:

&#nnnn;

או

&#xhhhh;

כש-nnnn מיצג קוד תו בצורת מספר דצימלי ו-hhhh מיצג קוד תו בצורת מספר הקסדצימלי. ה-x בצורה ההקסדצימלית חייב להיות x קטן ולא X גדול. בשתי הצורות אין הגבלה על מספר הספרות במספר, וניתן להוסיף אפסים מובילים. צורת hhhh יכולה לערב אותיות קטנות ואותיות גדולות, למרות שנהוג להשתמש באותיות גדולות.

לעומת זאת, הפנית יישות לתו מתייחסת לתו על פי שמו. שם זה חייב להיות מוגדר מראש, בנוי כחלק מהשפה. הפורמט זהה עבור כל הפניות היישות לתו:

&name;

כל ההפניות מתחילות בסימן וגם (&) ומסתיימות בנקודה פסיק (;).

התווים האסורים

עריכה

נציג שוב את טבלת התווים האסורים וההפניות שמחליפות אותם:

סימן יישות שמחליפה את הסימן שם
& & או & סימן וגם (אמפרסנד)
" " או " גרש כפול
< &#60; או &lt; קטן מ-
> &#62; או &gt; גדול מ-
[ &#91; סוגר מרובע ימני
] &#93; סוגר מרובע שמאלי
' &#39; או &apos; גרש בודד

ארבע ההפניות הראשונות הן יישויות ושלוש האחרונות הן הפניות מספריות דצימליות.

  • ב-XML מוגדרות 5 יישויות
  • ב-HTML מוגדרות 252 יישויות, מתוכן 4 שמוגדרות ב-XML. (למעט היישות apos).

לגבי XHTML:

  • ב-XHTML ניתן יהיה להשתמש בכל 253 היישויות, אך מסיבות תאימות מומלץ כרגע להשתמש רק בארבע המשותפות שמוצגות כיישויות בטבלה למעלה.
  • מומלץ מאוד לא להשתמש ביישות-&apos; אלא בהפניה המספרית &#39;.
  • ניתן לעומת זאת להשתמש בשאר 248 יישויות HTML שכן הדפדפנים הנפוצים מכירים בהם.

את רשימת היישויות המלאה ניתן למצוא בויקיפדיה: יישויות HTML ו-XML.

ניווט

עריכה
הפרק הקודם:
HTML למתקדמים
יישויות HTML
תרגילים
הפרק הבא:
היכרות עם המאפיינים הכלליים