Hocr - הפיכת תמונה עם אותיות עבריות לקובץ טקסט/זיהוי תנועה


סידרה 0.10

עריכה

גירסאות מסידרה 0.10 ומעלה מכילות מנשק תכנותי חזק המאפשר שימושים חדשים בתכנה שאינם קשורים רק לזיהוי אותיות אופטי. ניתן להשתמש במנשק התכנותי להכנת תכנות המסוגלות ל"הבין" תמונה ממקור של מצלמה דיגטאלית, סורק אופטי ואף מצלמת רשת.

לדוגמה, בקישורים החיצוניים למטה אפשר לראות ישום בו המחשב מסוגל "לראות" אובייקטים זזים בעזרת מצלמת רשת. הישום יכול להודיע באם התנועה היא כלפי מטה, מעלה, ימינה או שמאלה. הישום משתמש בתכונות חדשות בגירסה 0.10.10 ויכול להפעיל פקודות לפי התנועה המזוהה.

קישורים חיצוניים

עריכה
  • מאמר בלינמגזין
  • סרטון ב-youtube
  • יש ספריות שמיועדות לזיהוי עצמים בתמונה. opencv היא הספריה החופשית הידועה ביותר לכך.
  • פרוייקט חופשי שמטרתו להחליף את העכבר ע"י תנועה מול מצלמה. המטרה של הפרוייקט זה היא החלפת העכבר בתנועות ראש, כדי לעזור לאנשים בעלי מוגבלות להזיז את העכבר.


הפרק הקודם:
סריקה
זיהוי תנועה הפרק הבא:
מידע למפתחים