Java/מילון מונחים

דף זה שואף לרכז בשבילכם את כל הפקודות והמונחים בנוחות (עדיפות לסדר האלף בית הלועזי) ומשמש בעיקר לרענון הזיכרון ולא כחומר קריאה ראשונית.

במידה וחסר משהו ורצונכם להוסיף אנא השתדלו לשמור על מבנה אחיד וכתיבה וברורה.

מונחים כלליים

עריכה
שם באנגלית שם בעברית פירוש
Abstract Window Toolkit (AWT) טקסט התא טקסט התא
Abstract מופשט מילה שמורה בשפת Java שמשמשת בהגדרת מחלקה כדי לציין שהמחלקה לא מאותחלת אלא עוברת בירושה למחלקות אחרות
Abstract Class מחלקה מופשטת בג'אווה ניתן ליצור מחלקות בסיס, שבהן תעשה רק הגדרת פונקציות ולא יהיה ניתן ליצור עצמים של הפונקציה, כלומר הפונקציה תהיה "מופשטת - ווירטואלית טהורה" ותהווה בסיס לפונקציות שירשו ממנה.
Abstract Method שיטה מופשטת שיטה שאין לה יישום. הגדרת הפונקציה כאבסטרקטית (מופשטת), מחייבת כל מחלקה שיורשת את המחלקה, שבה הפונקציה המופשטת מוגדרת, להגדיר פונקציה בעלת אותו שם, שתממש אותה.
Actual Parameter List רשימת פרמטרים בפועל הטיעונים שצוינו בקריאת שיטה מסוימת. ראו גם "רשימת פרמטרים פורמאלית" (תחת formal parameter list)
Alpha Value טקסט התא ערך שקובע את רמת האטימות של פיסקל
API ממשק תיכנות יישומים המפרט של איך מתכנת שכותב יישום ניגש להתנהגוית והמצבים של כיתות ועצמים.
Appliances טקסט התא מכשירים מחוברי רשת (כמו מדפסות) אשר מנוהלים בעזרת יישומים שנבנו בעזרת מנהל ממשק תכנות ישומי ג'וואה
Applet יישומון תכנה הכתובה בשפת התכנות Java, כדי לפעול בתוך דפדפן אינטרנט תואם עם פלטפורמת Java
Argument טיעון פריט שצוין בשיחת שיטת נתונים, טיעון יכול להיות ערך מילולי, משתנה, או ביטוי.
Array מערך אוסף של פריטי מידע, כולו מאותו הסוג, כשמיקומו של כל פריט ממוקם באופן ייחודי על ידי מספר שלם.
ASCII אסקי קוד לייצוגם של תווים בזיכרון מחשב ובקובצי מחשב.
Atomic טקסט התא טקסט התא

async await

שם באנגלית שם בעברית פירוש
Bean טקסט התא טקסט התא
Binary Operator טקסט התא טקסט התא
Bit (binary digit) ביט יחידת מידע הקטנה ביותר. יכולה להיות 0 או 1.
Bitwise Operator טקסט התא טקסט התא
Block טקסט התא טקסט התא
Boolean בוליאני ערך מסוג שלילי או חיובי true or false
Bounding Box טקסט התא טקסט התא
Break צא סיים את הלולאה
Byte בייט משתנה שמייצג מספר שלם בערך של 8 ביטים (bit)
Bytecode טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
case מקרה בלולאת switch, הוא הולך למקרה, בדומה להרבה if
casting המרה המרה מ

string ל int וכדו'

catch תפיסה מטפל בשגיאות בד"כ ב try block
char תו מייצג תו אחד כגון 'A'
class מחלקה קובץ שמחזיק את כל השיטות והמשתנים
class method שיטת מחלקה טקסט התא
classpath טקסט התא טקסט התא
class variable משתנה מחלקה טקסט התא
client לקוח מבקש השירות. מונח חיוני למודל שרת-לקוח.
codebase טקסט התא טקסט התא
comment הערה טקסט שהמהדר מתעלם ממנו ולרוב משמש כהסבר קצר על מטרת הקוד
Composition הרכב שינוי יכולות של אובייקטים בזמן ריצה
compilation unit טקסט התא טקסט התא
compiler מהדר/מקמפל תוכנה שהופכת קוד מקור לקוד מכונה (בינרי)
constructor בנאי בונה את המתודה בקלאס
const* קבוע (?) מילה שמורה שעדיין אין לה שימוש בג'אווה
continue המשך ההפך מbreak - ימשיך את הלולאה בתוך כדי דילוג דבר
coreclass מחלקת האם טקסט התא
core packages טקסט התא טקסט התא
critical section טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
Design Pattern תבניות עיצוב רעיון הנועד לתת מענה ופתרונות מוכחים לבעיות ומשימות תכנותיות ספציפיות
Declaration הכרזה טקסט התא
(Deadly Diamond of Death (DDD היהלום הקטלני מחלקה המנסה לרשת מ2 מחלקות או יותר
Default מקרים נוספים בדומה ל-case אך זה המקרים כשאין להם תשובה
Definition טקסט התא טקסט התא
Deprecation טקסט התא טקסט התא
Derived From טקסט התא טקסט התא
Distributed טקסט התא טקסט התא
Do עשה לולאה שנכתב Do ואז {} וליד while
Double טקסט התא סוג משתנה
Double Precision טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
else אחרת ב-if, הוא ילך למקרה שאין לו תשובה או תשובה אחרת שהיא נכונה
EmbeddeJava Technology טקסט התא טקסט התא
encapsulation כימוס אובייקט מסתיר את המידע ואת אופן פעולתו מהאובייקטים האחרים
exception חריגה טקסט התא
exception handler טקסט התא טקסט התא
executable content טקסט התא טקסט התא
extends הרחבה הרחבה של מחלקה (ירושה)
שם באנגלית שם בעברית פירוש
FCS טקסט התא טקסט התא
field משתנה מופע ידוע כinstance variable
final סופי אי אפשר לרשת את השיטה/מחלקה
finally בכל מקרה משתמשים בו אם רוצים לבצע משהו ב try catch בכל אופן (בסוף)
float משתנה פרימיטיבי מייצג מספר עם נקודה עשרונית כמו 4.8 בתוספת f בסוף
for לולאה משתמשים בה בד"כ במערך כדי לחסוך קוד וזמן
FTP טקסט התא טקסט התא
formal parameter list טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
garbage collection אוסף זבל תהליך אוטומטי בג'אווה שמפנה מקום בזיכרון ע"י סגירה של מחלקות ותהליכים לא נחוצים (לדוגמה כשבמשחק מפלצת מתה אז האוסף זבל סוגר את המחלקה שייצגה אותה)
goto* לך אל (?) מילה שמורה שעדיין אין לה שימוש בג'אווה
GUI ממשק משתמש גרפי ממשק משתמש המבוסס על עיצוב גרפי (שימוש בתמונה של דמות במקום במילה "גיבור")
שם באנגלית שם בעברית פירוש
hexadecimal טקסט התא טקסט התא
hierarchy טקסט התא טקסט התא
HotJava Browser טקסט התא טקסט התא
HTML HTML שפת תכנות ועיצוב של דפי אינטרנט שמוצגים בדפדפן
HTTP HTTP פרוטוקול תקשורת שנועד להעברת דפי HTML ואובייקטים שהם מכילים ברשת האינטרנט וברשתות אינטרנט.
שם באנגלית שם בעברית פירוש
IDL טקסט התא טקסט התא
identifier טקסט התא טקסט התא
if אם מילה שמורה בג'וואה שבודקת מילוי תנאים (אם איקס גדול מעשרים אז פנה ימינה), דרך טובה לתכנן משפטי "אם" זה לשרטט תרשימי זרימה
implements מיישם משתמשים בה ליישם ממשק (interface)
import ייבוא נועד לייבא חבילות כדי ליצור אובייקטים וכדו'
inheritance ירושה טקסט התא
instance מופע אובייקט שנוצר לייצג מחלקה כלשהיא
instance method טקסט התא טקסט התא
instance variable טקסט התא טקסט התא
instanceof שייך ל.. מילה שמורה בג'אווה שבודקת אם עצם מסוים שייך למחלקה מסוימת
int integer מספר שלם מילה שמורה בג'אווה שבאה להגדיר משתנים מסוג מספרים שלמים (איקס שווה 5)
interface ממשק מגדיר את התנאים שעל מחלקה לממש, בג'אווה זה גם מחלקה מופשטת, שכל הפונקציות שלה מופשטות, תוגדר ע"י שימוש במילה השמורה interface, במקום השימוש בclass.

זהו בעצם סוג חדש של מחלקה, שיותר מגדיר ממשקים של תוכניות מאשר מחלקות ממש. אי אפשר ליצור עצמים של interfaces וכל מחלקה שתירש אותו תהיה חייבת לממש את כל הפונקציות שלו.

internet אינטרנט רשת מחשבים המחוברים דרך שרתים
IP פרוטוקול אינטרנט פרוטוקול תקשורת המשמש להעברת נתונים ע"י הקצאת כתובות
interpreter מפרש סוג של תוכנה הקוראת תוכנית מחשב הכתובה בשפת תכנות (בני אדם) ומתרגם אותה לשפה שהמחשב יבין (1 ו-0)
invariant משתמר משתנה בוליאני ששומר על ערכו ומשמש לביקורת
שם באנגלית שם בעברית פירוש
keyword מילה שמורה מילה השמורה היא מילה שאי אפשר להשתמש בה כשם משתנה או מחלקה
שם באנגלית שם בעברית פירוש
lexical טקסט התא טקסט התא
linker טקסט התא טקסט התא
literal טקסט התא טקסט התא
local variable משתנה מקומי טקסט התא
long סוג משתנה משתנה שמייצג מספר שלם בערך של 8 ביטים בתוספת L בסוף
loops לולאות שורות קוד שיחזרו על עצמם מס' פעמים רצוי
שם באנגלית שם בעברית פירוש
member טקסט התא טקסט התא
method מתודה/שיטה טקסט התא
Mosaic טקסט התא טקסט התא
multithreaded טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
native טקסט התא טקסט התא
NCSA טקסט התא טקסט התא
new חדש טקסט התא
null ריק, כלום מציין שאין מה להחזיר (למשל שהמשחק סופר כמה כדורים נשארו לשחקן במחסנית והיא ריקה)
שם באנגלית שם בעברית פירוש
object אובייקט, עצם טקסט התא
object-oriented design עיצוב מבוסס אובייקטים טקסט התא
octal ממשי טקסט התא
Optional Packages חבילות אופציונליות טקסט התא
overloading טקסט התא טקסט התא
overriding עקיפת כתיבה כשיש מידע חדש שסותר מידע ישן שהופך ללא רלוונטי
שם באנגלית שם בעברית פירוש
package חבילה טקסט התא
peer עמית טקסט התא
PersonalJava טקסט התא טקסט התא
pixel פיקסל, נקודה טקסט התא
POSIX טקסט התא טקסט התא
private פרטי לא מחזיר ערך החוצה, ההפך מציבורי
process תהליך טקסט התא
property מאפיין טקסט התא
Profiles טקסט התא טקסט התא
protected מוגן אותו דבר כמו פרטי אך הוא נותן לגשת לתכונות במידה שמחלקה אחרת יורשת ממנו
public ציבורי כן מחזיר ערך החוצה, ההפך מפרטי
שם באנגלית שם בעברית פירוש
raster טקסט התא טקסט התא
reference מצביע טקסט התא
return החזר בשיטה שמחזירה משהו יהיה צורך בהחזר - יחזיר משהו
RFE טקסט התא טקסט התא
RMI טקסט התא טקסט התא
root שורש טקסט התא
RPC טקסט התא טקסט התא
runtime system מערכת זמן ריצה טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
sandbox ארגז חול טקסט התא
scope טקסט התא טקסט התא
Secure Socket Layer (SSL) טקסט התא טקסט התא
servet טקסט התא טקסט התא
short סוג משתנה
single precision טקסט התא טקסט התא
Standardized Generalized Markup Language (SGML) טקסט התא טקסט התא
static סטטי אובייקט/משתנה גלובלי שניתן לגשת אליו מכל מחלקה.
string מחרוזת משתנה המכיל טקסט
static field טקסט התא טקסט התא
static method טקסט התא שיטה גלובלית
Statements הצהרות כל מה שנכתב בתוך שיטה
subarray תת-מערך מערך בתוך מערך אחר
subclass תת-מחלקה טקסט התא
subtype טקסט התא טקסט התא
super טקסט התא בירושה, מיתיחס למישתנים שירשת
superclass טקסט התא הפקודה אומרת לך לבנאי שממנו ירשת (אם יש)
supertype טקסט התא טקסט התא
switch טקסט התא שמים במקום הרבה if שהמקרה שלהם לוקח הרבה
swing set טקסט התא טקסט התא
synchronized מתזמן מילה שמורה בשפת ג'אווה שאחראית על תזמון של קודים ופקודות
שם באנגלית שם בעברית פירוש
TCP/IP טקסט התא טקסט התא
Technology Compatibility Kit(TCK)l טקסט התא טקסט התא
Thin Client טקסט התא טקסט התא
this מצביע המחלקה (הערך) שבו הוא משתמש
thread טקסט התא מיתיחס לזמני ריצה
throw זרוק פקודה שאומרת לזרוק איזשהי חריגה
throws זורק ליד המחלקה כותבים מה הוא זורק
transient טקסט התא טקסט התא
try נסה הוא מנסה את הדבר ואם לא יוצלח הוא יעבור לcatch
type טיפוס טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
unicode טקסט התא טקסט התא
URL טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
variable משתנה טקסט התא
virtual machine טקסט התא טקסט התא
void טקסט התא סוג של return type, שאומר שהשיטה לא מחזירה כלום
volatile טקסט התא טקסט התא
שם באנגלית שם בעברית פירוש
wait חכה טקסט התא
while לולאה
world readable file טקסט התא טקסט התא
wrapper טקסט התא טקסט התא
WWW טקסט התא טקסט התא

אופרטורים (מפעילים)

עריכה
פקודות חשבוניות
עריכה
סימון פעולה
+ חיבור
- חיסור
* כפל
/ חילוק
% מודולו
++ מוסיף 1
-- מחסיר 1
= השמה
== בדיקת שיוון
^ העלאה בחזקה
פקודות תחביריות
עריכה
סימון ייצוג (פעולה)
b\ צעד אחורה
f\ צעד קדימה
n\ שורה חדשה
r\ טקסט התא
s\ רווח
t\ טאב (קפיצה מסודרת)
'\ טקסט התא
"\ טקסט התא
\\ הכנסת הערה עד סוף השורה
ddd\ טקסט התא
uxx\ טקסט התא

מילים שמורות

עריכה

המילים השמורות הן מילים שאי אפשר להשתמש בהן כמשתנים או שמות מחלקה

זו היא רשימת המילים השמורות ללא פרושיהם

abstract assert boolean break byte
case catch char class const*
continue default do double else
enum extends final finally float
for goto* if implements import
instanceof int interface long native
new package private protected public
return short static strictfp super
switch synchronized this throw throws
transient try void volatile while
למילה goto עדיין אין שימוש בJAVA אך שמרו אותה במידה ויצטרכו אותה בעתיד

קישורים חיצוניים

עריכה