Java/פלט וקלט/תשובות

משימה 1עריכה

קודם כל נציב במשוואה את התבנית ולאחר מכן נתקן אותה num = r.nextInt(b)+a אבל אנחנו יודעים שירד אחד מהמספר בזמן החישוב ולכן נוסיף אחד בתוך הסוגריים num = r.nextInt(b+1)+a אבל אם אנחנו מוסיפים את a הb לא יישאר הb שאנחנו צריכים ולכן נחסר את הa בתוך הסוגריים num = r.nextInt(b-a+1)+a וקיבלנו את הנוסחה לחישוב תחום של מספרים אקראיים

משימה 2עריכה

התוכנית שהצגנו קולטת מהמשתמש שני מספרים, ומציגה על המסך את תוצאת החיבור שלהם. כדי לשנות את התוכנית כך שתציג מכפלה של שלושה משתנים, נצטרך לשנות ולהוסיף כמה שורות: ראשית, נזדקק למחלקת הRandom , ולכן נצטרך להוסיף שורה המכריזה עליה Random r = new Random(); אחר כך נזדקק למשתנה נוסף, ולכן נצטרך להוסיף שורה המכריזה עליו int num; כעת, נוסיף שורות קוד שיביאו לקליטת המספר הנוסף אך כדי שהוא לא יהיה גדול מדי נגדיר אותו שיהיה בין 0 ל100: num=r.nextInt(101);
הדבר האחרון הוא שינוי של השורה המבצעת את החישוב: c=a*b*num; שימו לב שאתם ממקמים את השורות הנוספות במקומות הנכונים.