Java/פלט וקלט/תשובות

משימה 1

עריכה

קודם כל נציב במשוואה את התבנית ולאחר מכן נתקן אותה num = r.nextInt(b)+a אבל אנחנו יודעים שירד אחד מהמספר בזמן החישוב ולכן נוסיף אחד בתוך הסוגריים num = r.nextInt(b+1)+a אבל אם אנחנו מוסיפים את a הb לא יישאר הb שאנחנו צריכים ולכן נחסר את הa בתוך הסוגריים num = r.nextInt(b-a+1)+a וקיבלנו את הנוסחה לחישוב תחום של מספרים אקראיים

משימה 2

עריכה

התוכנית שהצגנו קולטת מהמשתמש שני מספרים, ומציגה על המסך את תוצאת החיבור שלהם. כדי לשנות את התוכנית כך שתציג מכפלה של שלושה משתנים, נצטרך לשנות ולהוסיף כמה שורות: ראשית, נזדקק למחלקת הRandom , ולכן נצטרך להוסיף שורה המכריזה עליה Random r = new Random(); אחר כך נזדקק למשתנה נוסף, ולכן נצטרך להוסיף שורה המכריזה עליו int num; כעת, נוסיף שורות קוד שיביאו לקליטת המספר הנוסף אך כדי שהוא לא יהיה גדול מדי נגדיר אותו שיהיה בין 0 ל100: num=r.nextInt(101);
הדבר האחרון הוא שינוי של השורה המבצעת את החישוב: c=a*b*num; שימו לב שאתם ממקמים את השורות הנוספות במקומות הנכונים.