Movie Maker/2012/התקנה והפעלה

התמיכה ב-Movie Maker הסתיימה בינואר 2018, אולם ניתן להוריד גרסה לא-מקוונת של התוכנה דרך הקישורים הבאים:

  • למעוניינים בגרסה האנגלית של התוכנה – יש לעבור לקישור זה, ללחוץ על הלחצן "Download" (הורדה) ולשמור את הקובץ בתיקייה אישית כלשהי במחשבכם.
  • למעוניינים בגרסה העברית של התוכנה – יש לעבור לקישור זה, ללחוץ על הלחצן "Download" (הורדה) ולשמור את הקובץ בתיקייה אישית כלשהי במחשבכם.

לאחר שמירת הקובץ בתיקייה לבחירתכם יש לעבור אליה ולהקיש פעמיים על הקובץ השמור, פעולה זו תפתח בפניכם את חלונית ההתקנה של הכלים הבסיסיים של Windows Live, ביניהם ניתן למצוא את Movie Maker.

לאחר שהטעינה הושלמה יש לבחור באפשרות השנייה (התקנה מותאמת אישית - תאפשר לכם לקבוע אילו תוכנות להתקין מבין הכלים הזמינים, זאת לצורך התקנת Movie Maker שאותה אנו צריכים בלבד). מבין האפשרויות הזמינות יש לבחור ב"גלריית התמונות ויוצר הסרטים" לצורך התקנת Movie Maker.

הערה: אפשרות זו תתקין עבורכם תוכנה נוספת בשם Photo Gallery ("גלריית התמונות") אשר משתפת תכונות מסוימות עם Movie Maker, אולם אין צורך בשימוש בכלי זה.

לאחר בחירת התקנת תוכנת ה-Movie Maker, יש לבחור באפשרות "אישור" ולהמתין עד לסיום ההתקנה. כאשר זה קורה, במסך ה-Desktop (שולחן העבודה) שלכם יופיע סמליל התוכנה החדשה. הקישו פעמיים על סמליל זה על מנת להפעיל את התוכנה.

לאחר התקנת התוכנה והפעלתה, אפשר להכיר את הכלים הזמינים בה ואופן השימוש בהם. זאת נעשה בפרק הבא.


- התקנה והפעלה -