[[קטגוריה:NET/אירועים

|Focus]]


[[תמונה:Event

Icon.jpg|אירוע]] Focus - מיקוד [[:קטגוריה:NET/אירועים

|(אירוע)]]
תיאור מעביר את המיקוד לפקד זה
חברות Public
סוג Boolean
משמעות ערך מוחזר הצלחת הפעולה
חבר ב Control


הגדרהעריכה

פרמטריםעריכה

תחבירעריכה

Visual Basicעריכה

#Cעריכה

דוגמאעריכה

Visual Basicעריכה

#Cעריכה

עיין גםעריכה