[[קטגוריה:NET/אירועים

|Focus]]


[[תמונה:Event

Icon.jpg|אירוע]] Focus - מיקוד [[:קטגוריה:NET/אירועים

|(אירוע)]]
תיאור מעביר את המיקוד לפקד זה
חברות Public
סוג Boolean
משמעות ערך מוחזר הצלחת הפעולה
חבר ב Control


הגדרה עריכה

פרמטרים עריכה

תחביר עריכה

Visual Basic עריכה

#C עריכה

דוגמא עריכה

Visual Basic עריכה

#C עריכה

עיין גם עריכה