תבנית:NET/Membership Membership היא מחלקה לשימוש במקור הנתונים של המשתמשים. המחלקה מבצעת פעולות כנגד מסד הנתונים המאחסן את כל הנתונים של חבר האתר.

תחביר עריכה