[[קטגוריה:NET/מאפיינים

|Text]]


[[תמונה:Property

Icon.jpg|מאפיין]] Text - טקסט [[:קטגוריה:NET/מאפיינים

|(מאפיין)]]
תיאור שינוי כיתוב הפקד
חברות Public
סוג String
ירושה Overrides
קריאה בלבד לא