Rpg Maker/Change Map Settings

Change Map Settings היא פעולה לשינוי תצוגת המסך


איפיוניםעריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לבחור את המראה הכללי של ה-fog ה-panorama וה-battleground

חזרה לRpg Maker