Rpg Maker/Change Screen Colour Tone

Change Screen Colour Tone היא פעולה לשינוי צבע המסך


איפיוניםעריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לבחור את הצבע הרצוי של המסך ואת הזמן אשר ייקח למסך להשתנות לאותו גוון

חזרה לRpg Maker