Rpg Maker/Change WindowSkin

Change WindowSkin היא פעולת בקרה למסך הטקסט


איפיונים עריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לייצר רקע חדש לטקסט

חזרה לRpg Maker