Rpg Maker/Move Picture

Move Picture היא פעולת תמונה שימושית להזזת תמונה


איפיוניםעריכה

תנאים: יש צורך בתמונה אשר נמצאת על המסך

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): לא יכולה להתרחש שגיאה בפעולה זו

פעולות: יש לבחור את מיקום התמונה

חזרה לRpg Maker