Rpg Maker/Screen Flash

Screen Flash היא פעולה פשוטה היוצרת הבזק


איפיוניםעריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לבחור את צבע ההבזק, עוצמתו ומשך פעולתו

חזרה לRpg Maker