Rpg Maker/Screen Shake

Screen Shake היא פעולה לטילטול המסך


איפיוניםעריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לבחור את עוצמת הטילטול ואת משכו

חזרה לRpg Maker