Scroll Map היא פעולה מתוחכמת להזזת המסך

איפיונים עריכה

תנאים: ללא

מיקום: כל מיקום

באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות: יש לבחור את מהירות התנועה, כיוון התנועה ומרחק התנועה במשבצות

חזרה לRpg Maker