Rpg Maker/Transfer Player

Transfer Player: היא אופציה בסיסית לשיגור השחקן ממקום אחד לאחר.

אפיוניםעריכה

  • תנאי ביצוע: ללא
  • מיקום: כל מיקום
  • באגים (שגיאות): חובה לשגר את השחקן למקום ממנו יוכל להמשיך ולהתקדם למקומות אחרים

חזרה ל-Rpg Maker