Rpg Maker/Wait

Wait היא אופציה בסיסית להמתנה למרות שבסרטים כל 24 פריימים הם שניה בRPG כל 20 פריימים הם שניה

אפיוניםעריכה

  • תנאי ביצוע: ללא
  • מיקום: כל מיקום
  • באגים (שגיאות):בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

חזרה ל-Rpg Maker