Rpg Maker/Wait For Moves completion

Wait For Moves Completion היא פעולה המתבצעת בכדי לגרום לדמות הראשית לא לזוז כל עוד הפעולה מתמשכת

אפיוניםעריכה

  • תנאי ביצוע: לאחר פעולה תנועתית
  • מיקום: לאחר פעולה תנועתית
  • באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג


חזרה ל-Rpg Maker