Scratch/תנועה בעזרת החצים

בשביל לבנות משחק דו-ממדי , הדבר הראשון שצריך לדעת הוא איך זזים עם החצים.

איך עושים את זה? עריכה

תכנסו לתיקיית אירועים (בגרסה 1 - בקרה) , והוסיפו לקיר התסריטים את התסריט 'כאשר נלחץ על מקש רווח'.

לחצו על החץ השחור שליד המילה 'רווח' ובחרו באפשרות 'חץ שמאלי'.
התסריט הזה הוא בעצם כמו 'כאשר לוחצים על דגל ירוק' רק שהוא אומר מה יקרה שלוחצים על מקש כלשהו במקלדת.

בשביל להגיד לדמות איזה תנועה לעשות שלוחצים על מקש שמאלה , לכו לתיקיית תנועה כמובן.

לחצו על תסריט 'זוז 10 צעדים' מה הדמות עשתה?

אבל אנחנו לא רוצים שהדמות תזוז ימינה , אנחנו רוצים שהיא תזוז שמאלה , לכן הוסיפו קודם תסריט 'פנה לכיוון 90 (ימינה)'
שנו את המילה 90 (ימינה) ע"י לחיצה על החץ השחור , למילה -90 (שמאלה).
עכשיו מה שקורה , זה שהחתול פונה שמאלה. לאחר ששמתם את תסריט 'פנה לכיוון' , הוסיפו תסריט ' זוז 10 צעדים'.
עשו את אותו דבר שוב , רק שבמקום האפשרות 'חץ שמאלי' בחרו באפשרות 'חץ ימני' ובמקום האפשרות -90 בחרו באפשרות 90.

נסו את זה עריכה

לחצו על מקש חץ ימני ועל מקש חץ שמאלי , וראו איך החתול זז. אבל... רגע , למה שפונים שמאלה החתול מתהפך?

איך לתקן את זה עריכה

פשוט מאוד , כל מה שצריך לעשות , זה ללחוץ על התסריט 'קבע אופן סיבוב לשמאל-ימין' (על התסריט הזה נרחיב בהמשך).

תזוזה עם החצים בדרך אחרת עריכה

כשתבנו משחק מקצועי , הדרך הזאת לא מספיק טובה , יש דרך אחרת שעדיף שבה תשתמשו:
שימו בהתחלה את התסריט 'כאשר לוחצים על דגל ירוק' ולאחר מכן לכו לתיקיית בקרה וקחו את התסריטים 'לעולמים' ו'אם'.

שימו את התסריט 'אם' בתוך התסריט 'לעולמים' ולכו לתיקיית 'חיישנים'.
הוסיפו את התסריט 'מקש רווח נלחץ?' ושימו אותו במשושה הקטן שליד המילה 'אם'.

זה תחליף לתסריט 'כאשר מקש רווח נלחץ', השאר, תעשו לבדכם לפי ההסבר הראשון.