Scratch/תנועה בעזרת העכבר

פעולת העכבר עריכה

העכבר מסוגל להשפיע על תזוזות המסך בכך שאפשר לעקוב אחריו, לגרום לדברים לקרות שלוחצים עליו, להשתמש בגולל כחישן ועוד... אך הדבר שאנחנו נתמקד בו הוא נגיעה, לחיצה ותזוזה. כדי ללמד אתכם על תזוזה נכין משחק קצר:

משחק: ברח מהעטלף עריכה

תחילה, נלחץ על כפתור"בחר דמות מתוך המחשב", האמצעי בסרגל שמעל לרשימת הדמויות.