Scratch/תסריטים התחלתיים

בגרסה האונליין (0.2) התסריטים שנלמד בדף זה נמצאים בתיקיית אירועים
בגרסה להורדה הם נמצאים בתיקיית בקרה

תסריטי 'כאשר לוחצים על...' בגרסה להורדה ובגרסה האונליין


כאשר לוחצים על ___

עריכה
  • דגל ירוק - מה יקרה כשהפרויקט יופעל.
  • מקש רווח - מה יקרה שמקש רווח נלחץ (בעזרת לחיצה על החץ השחור , ניתן יהיה לשנות את המקש)
  • כשמתקבל מסר - מה יקרה שנשלח לדמות זו מסר - על מסרים נלמד בהמשך.
  • כאשר לוחצים על דמות__ - מה יקרה שנלחץ על הדמות הזו.