מערכת Subversion בנויה משני חלקים עיקריים: השרת, והעותק המקומי של המשתמש (Working copy).

השרת

עריכה

השרת יכול להשתמש במספר סוגים של מערכות קבצים. אחת השיטות היא איחסון המידע בקבצים רגילים.

מספר כלים, כגון svnadmin, מאפשרים שליטה על השרת.

השרת בנוי על גרסאות (Revisions) רבות. גרסה נוצרת בכל פעם שמבוצע שינוי בקוד המאוחסן במערכת Subversion. הגרסה שנוצרת עם השינוי הראשון היא גרסה מספר 1. בכל גרסה ניתן לשנות קובץ אחד או יותר, להוסיף קבצים, למחוק אותם וכן לבצע פעולות אחרות, למשל על מאפיינים (Properties).

העותק המקומי

עריכה

העותק המקומי מנוהל באמצעות הכלי svn, שמשתמשים בו משורת הפקודה. ניתן לנהלו גם באמצעות תוכנות גרפיות כגון TortoiseSVN לחלונות.

העותק המקומי מעודכן לגרסה מסוימת, וניתן לשנות אותו ולבצע ממנו פעולות על השרת, כמתואר בעמודים הבאים.


- מבוא הפרק הבא:
קבלת הקוד מהשרת