הכרות

עריכה

סרגלי כלים

עריכה

בצד ומתחת לחלון, ישנם סרגי כלים. השמאלי מהחלון: סרגל כלים בסיסי. הימני מהחלון: סרגל כלים של מברשות(משתנה ע"פ סרגל הכלים הבסיסי). התחתון: סרגל צבעים.

משטח העבודה

עריכה

בין כל סרגלי הכלים, ישנו משטח העבודה. על משטח העבודה אנו מציירים בעזרת סרגלי הכלים.

תוכן העיניינים

עריכה