אלמנט html הוא האלמנט הבסיסי במסמך xhtml. כל שאר האלמנטים בהכרח צאצאים שלו. למידע נוסף ראה מבנה המסמך.

מאפיינים נחוצים עריכה

 • xmlns - עם ערך קבוע: 'http://www.w3.org/1999/xhtml'

מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

צאצא head אחד וצאצא body אחד. שניהם חייבים להופיע פעם אחת בדיוק.

ביטוי רגלורי: (head, body)

דוגמה מינימלית עריכה

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>My Title</title>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>


דוגמה כללית עריכה

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="he" lang="he" dir="rtl">
 <head>
  <title>הכותרת שלי בעברית ומימין לשמאל</title>
   ...
 </head>
 <body>
  ...
 </body>
</html>