מאפיינים נחוצים עריכה

  • label סוג: טקסט (מחרוזת).

מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

אחד או יותר אלמנטים מסוג option.

ליתר דיוק, ביטוי רגלורי:

(option)+

אבות אפשריים עריכה

select.