מאפיינים

עריכה
  • id - סוג: ID.
  • name - סוג: מחרוזת.
  • type - סוג: סוג תוכן (מחרוזת).
  • value - סוג: מחרוזת.
  • valuetype - ערך ברירת מחדל: "data" סוג: רשימת ערכים: data | ref | object.

תוכן

עריכה

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים

עריכה

object