מאפיינים

עריכה

תוכן

עריכה

ביטוי רגלורי:

(tr)+

אבות אפשריים

עריכה

table.